x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään kieltä sujuvasti, täsmällisesti ja puhetilanteeseen sopivasti, hänellä on teoreettiset ja metodologiset valmiudet kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin tieteelliseen tutkimukseen ja hän osaa laatia tutkielman valitusta aiheesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kieli ja kulttuuri: Filosofian maisteri (Venäjän kieli ja kulttuuri)
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Kieli- ja käännöstieteiden laitos