Opinto-oppaat 2018–2019
Vaihtoehtoiset opinnot, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
RANAV4 Sosiolingvistiikka, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta