x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Fysiikan aineopinnot

Muut aineopinnot 4– op
Opintokokonaisuus täydennetään 25 tai 60 opintopisteeseen fysiikan aineopinto- tai syventävillä opintojaksoilla. Suositellaan erityisesti täydennettäväksi opintojaksolla FYS-1350 Nanofysiikka tai FYS-1550 Fysiikan seminaari.
FYSI1350 Nanofysiikka, 3 op
FYSI1550 Fysiikan seminaari, 1–3 op
FYSI1370 Statistical physics, 3 ECTS
FYSI1610 Kvanttimekaniikka I, 5 op
FYSI1620 Solid-State Physics, 3 ECTS
FYSI1850 Fysiikan erikoistyö, 3–12 op
FYSI3100 Aerosol Physics, 5 ECTS
FYSI4090 Computational Physics, 5 ECTS
FYSI5206 Optical spectroscopy, 5 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta