Viestintätieteiden tiedekunnan vapaaehtoiset opinnot
avaa kaikki

Viestintätieteiden tiedekunnan vapaaehtoiset opinnot

COMY100 Tuutorina toimiminen, 2 op
COMY107 Vapaaehtoistyö, 1–3 op
COMY108 Työharjoittelu, 2–5 op
Viestintätieteiden tiedekunta