Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matkailualan monitieteiset opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Matkailualan monitieteiset opinnot tarjoavat monien eri alojen opiskelijoille mahdollisuudet opiskella matkailualan opintoja. Opiskelija perehtyy muun muassa matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, kestävään matkailuun ja matkailuun ilmiönä. Matkailu oppiaineena tuottaa opiskelijalle uudenlaisen näkemyksen matkailun vaikutuksista ihmisiin, maapalloon ja yhteiskuntaan. Matkailualan opinnot tarjoavat käytännönläheisen näkökulman, jonka kautta opiskelija pystyy lisäämään uuden ulottuvuuden omiin opintoihinsa. Opinnot vahvistavat opiskelijan asiantuntijuutta oman tutkinto-ohjelman opintojen hyödyntämisessä ja tarjoavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ymmärtää matkailua niin toimialana kuin ilmiönäkin.

Sisältö

Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Lapin yliopistot sekä Hanken School of Economics tarjoavat yhdessä Matkailualan monitieteiset opinnot kaikille opiskelijoilleen. Opinnot toteutetaan yhteistyössä pääsääntöisesti digitaalisesti kaikille verkoston jäsenyliopistoille. Opinnot ovat osa Itä-Suomen kauppatieteiden sivuaineopintoja ja Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos koordinoi opintojen toteuttamista. Tämän digitaalisen opetusverkoston kautta kaikki jäsenyliopistojen opiskelijat pääsevät käsiksi näihin matkailualan opintoihin.

Kunkin opintojakson ilmoittautumisohjeet kootaan Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille (http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/sivuaineet). Jokainen yliopisto rekisteröi järjestämänsä opintojakson suoritukset ja opiskelija toimittaa opintorekisteriotteen omaan tiedekuntaansa hyväksilukua varten.
Matkailualan perusopinnot 25 op
Pakollinen opintojakso:
Introduction to Tourism Studies 5 op (Itä-Suomen yliopisto)
Valitaan vähintään 20 op seuraavista:
Global Tourism Business 5 op (Turun yliopisto)
Matkailu ja oikeus 5 op (Lapin yliopisto)
Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op (Tampereen yliopisto)
Matkailua ajassa ? matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op (Turun yliopisto)
Special Theme in Tourism Studies 5 op (Itä-Suomen yliopisto)
Tourism Trends 5 op
Matkailu ja kestävyys 5 op


Matkailualan verkostoyliopisto: https://www.uef.fi/web/funts

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Matkailualan monitieteiset opinnot

Viestintätieteiden tiedekunta