x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Liiketoimintaosaamisen verkkokurssikokonaisuus, 25–40 op

Osaamistavoitteet

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25op sisältäen 5op VIBu yrityssimulaation. Muut 20op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.

Edellytykset

Suositeltu suoritusjärjestys
Kokonaisuuden jaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:
- Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
- Markkinoinnin ja myynnin perusteet
- Johdatus taloushallintoon

Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Lisätiedot

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit:
1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon
2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

Jos kurssivalinnassa joudutaan tekemään karsintaa (jaksojen yrittäjyys, taloustiede ja ViBU kohdalla) etusijalla ovat johtamiskorkeakoulun opiskelijat, pois luettuna kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka eivät voi pääsääntöisesti ilmoittautua jaksoille.


Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Liiketoimintaosaamisen verkkokurssikokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 25 opintopistettä sisältäen jakson KATLITO8.
Johtamiskorkeakoulu