x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Väitöskirjatyö ja sen julkinen puolustaminen, 210 op

Osaamistavoitteet

Väitöskirjan tulee osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan, siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan, kykyä soveltaa oman tutkimusalueen piirissä itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä kykyä luoda itsenäisesti uutta tietoa.

Väitöskirja on tarkastettava julkisesti. Julkisella väitöstilaisuudella on ainakin kolme selvästi erottuvaa tehtävää:

1. Se tarjoaa tilaisuuden julkisesti ja mahdollisimman luotettavalla tavalla tarkastaa, että väittelijä on itse laatinut opinnäytteen, joka vastaa tieteelliseltä tasoltaan väitöskirjoille yleensä asetettavia vaatimuksia.

2. Se tarjoaa viralliselle vastaväittäjälle, niille jotka arvostelevat väitöskirjan sekä muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille tilaisuuden perehtyä perusteellisesti väitöskirjan sisältöön kuuntelemalla, esittämällä huomautuksia ja kysymyksiä sekä keskustelemalla tekijän kanssa.

3. Se tarjoaa tilaisuuden yliopiston arkisesta työstä hieman poikkeavalla ja sitä näkyvämmällä tavalla julkistaa saavutettuja tutkimustuloksia.

Sisältö

Monografia tai artikkeliväitöskirja ja sen julkinen puolustaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Väitöskirjan arvostelussa on käytössä kolme arvolausetta: hyväksytty, hylätty ja kunniamaininnalla hyväksytty. Kunniamaininnalla hyväksytty voidaan antaa arvosanaksi ainoastaan erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta