x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tohtoriopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu yleisistä tutkijan taidon opintojaksoista ja tieteenalakohtaisista opinnoista. Opintokokonaisuuden laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Kokonaisuuteen kuuluu pakollisena etiikan opintojakso (1-10 opintopistettä), mutta muuten yksityiskohtainen sisältö sovitaan yhdessä tohtoriopiskelijan ohjaajan kanssa jo opintojen alkuvaiheessa. Opintokokonaisuuteen voi sisältyä tieteellisiä kokouksia, seminaareja, menetelmäkursseja ym.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta