x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan perus- ja aineopinnot (2017-2018), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Tässä kuvattu fysiikan opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu lukuvuodeksi 2017-2018.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollista ottaa vapaavalintaisina opintoina joko fysiikan perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) ns. vierailevana opiskelijana (JOO-opinnot). Perus- ja aineopinnot muodostavat yhdessä vähintään 60 op:n laajuisen opetettavan aineen kokonaisuuden. Kokonaismerkinnät haetaan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti opintokoordinaattorilta (mtt-studies@uta.fi).

Fysiikan opetus tapahtuu TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Resurssisyistä fysiikan opintojaksoille voidaan ottaa Tampereen yliopiston opiskelijoita vain rajoitettu määrä, joten opiskelijamäärää voidaan joutua karsimaan. Opintoihin hakeutumisesta ja hakuajoista on tarkempia tietoja yliopiston ja tiedekunnan opiskeluohjeissa.

Opintojaksojen yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu TTY:n opinto-oppaassa. Opintojaksojen koodit TaY:n ja TTY:n opinto-oppaissa saattavat erota hieman toisistaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ennen tämän opetussuunnitelman voimassaoloa aloitettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista ohjeistaa TTY.

Fysiikan opinnoista vastaa TTY:n lehtori, dosentti Matti Lindroos. Kokonaisuuteen kuuluvien valinnaisten opintojaksojen valinnasta voi keskustella dosentti Lindroosin kanssa. Hänen kanssaan on myös mahdollista sopia muun kuin opetussuunnitelmassa vahvistetun opintojakson hyväksymisestä valinnaiseksi opintojaksoksi.

avaa kaikki

Fysiikan perus- ja aineopinnot (2017-2018)

Fysiikan aineopinnot 35 op
Pakolliset aineopinnot 31 op
FYSI1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
FYSI1340 Termofysiikka, 5 op
FYSI1350 Nanofysiikka, 3 op
FYSI1400 Optiikka, 5 op
FYSI1730 Fysiikan historia, 3 op
Muut aineopinnot 4– op
Valinnainen opintojakso
FYSI1370 Statistical physics, 3 ECTS
FYSI1550 Fysiikan seminaari, 1–3 op
FYSI1610 Kvanttimekaniikka I, 5 op
FYSI1620 Solid-State Physics, 3 ECTS
FYSI1850 Fysiikan erikoistyö, 3–12 op
FYSI3100 Aerosol Physics, 5 ECTS
FYSI4090 Computational Physics, 5 ECTS
FYSI5206 Optical spectroscopy, 5 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta