Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystiedon syventäviä opintoja/ osa Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuudesta, 25 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattuna opintojaksojen tavoitekuvauksissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Terveystiedon syventäviin opintoihin (25 op) voi hakea siinä vaiheessa, kun on suorittanut terveystieteiden perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville 25 op.

Lisätiedot

Terveystiedon syventäviä opintoja (25 op) on osa terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuutta (60 op). Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus (60 op) muodostuu seuraavista osioista:

- Terveystiedon perusopinnoista kansanterveystieteeseen suuntautuville (25 op)

- Terveystieteiden aineopinnoista jaksot TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) ja TERKANA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteessä (8 op).

- Terveystiedon syventävistä opinnoista (25 op)

Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus (60 op) antaa maisterin tutkinnon suorittaneille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveystiedon opettajana toiminen edellyttää lisäksi opettajan pedagogisten opintojen (60 op) suorittamista (pedagogisia opintoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Terveystiedon syventäviä opintoja/ osa Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuudesta

TERTIETO1 Terveystiedon perusteet, 5 op
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta