x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystiede/Terveystieteiden aineopintoja, 40 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Opintojakson opetussuunnitelmassa on ilmoitettu mahdollisesti vaadittava edeltävä terveystieteiden aineopintojakso (eli joku opintojakso täytyy olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.) TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät -jakson edeltävänä opintojaksona vaaditaan TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op

Huomaathan, että kyse on aineopintojaksoista, jotka pääsääntöisesti suoritetaan siinä vaiheessa kun terveystieteiden perusopinnot on jo suoritettuna (tai opiskelija suorittaa perusopintoja).

Opintojakson opinto-oikeusaika määräytyy opetusohjelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Terveystieteiden aineopintojen kokonaislaajuus on 50 op. Avoimen yliopiston opintoina voi suorittaa muut aineopintoihin kuuluvat opintojaksot, paitsi TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op.
Alla opintojaksojen nimet toimivät linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin (opintojaksojen nimet avautuvat klikkaamalla +-painikkeita)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta