x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- omaa teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kirjastoammatillisissa tehtävissä.
- kykenee osallistumaan kirjastojen kehittämisestä käytävään keskusteluun.
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opiskelijalla pitää olla suoritettuna informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot (25 op/15 ov) tai informaatiotutkimuksen perusopinnot (25 op/15 ov) kokonaan vähintään arvosanalla hyvät tiedot (3/5)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot voivat vaihdella lukuvuosittain, tarkemmat tiedot avoimen yliopisto-opintojen opetusohjelmassa
Viestintätieteiden tiedekunta