Puheviestinnän opintojakso, 2 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Puheviestinnän opintojakso

Suoritetaan yksi opintojakso (2 op)
Kielikeskus