x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomi vieraana kielenä -kokonaisuus, 28 op

Sisältö

Suomi vieraana kielenä -kokonaisuuden peruslaajuus on 28 opintopistettä. Lisäksi tarjolla voi olla kokonaisuuteen kuulumaton jatkotason kirjoittamiskurssi. Opiskelija voi valita myös yksittäisiä kursseja suorittamatta koko kokonaisuutta. Kokonaisuuden kurssit on tarkoitettu ensisijassa tutkinto-opiskelijoille, mutta niille voidaan ottaa myös vaihto-opiskelijoita, mikä kulloisessakin ryhmässä on tilaa.

Alkeiskurssi 1 (3 op)
Alkeiskurssi 2 (3 op)
Alkeiskurssi 3 (4 op)
Alkeiskurssi 4 (4 op)
Jatkokurssi 1 (4 op)
Jatkokurssi 2 (4 op)
Jatkotason sanastokurssi (2 op)
Tekstinymmärtämis- ja keskustelukurssi 1 (2 op)
Tekstinymmärtämis- ja keskustelukurssi 2 (2 op)
Jatkotason kirjoittamiskurssi (2 op)

Alkeistason kurssit suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää suomea tavallisissa jokapäiväisen elämän tilanteissa, ja hän osaa myös kertoa itsestään, perheestään, opiskelustaan, harrastuksistaan ja muista vastaavista aiheista ja hän ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Jatkotason kurssit suoritettuaan opiskelija osaa kommunikoida sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisista tavallisiin aihepiireihin liittyvistä asioista. Sanakirjan avulla opiskelija osaa suuremmitta vaikeuksitta lukea tavallisen sanomalehtikielen tasoista tekstiä.

Opintojen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija suhtautuu myönteisesti sekä kielenopiskeluun että itseensä kielenoppijana, ja että hän tietää, kuinka hän voi kehittää edelleen kielitaitoaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Kielikeskus