Ruotsin kieli

Sisältö

Kaikkiin kandidaatin tutkintoihin sekä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso, jonka laajuus on yleensä 4 opintopistettä. Opiskelija voi lisäksi valita tutkintonsa valinnaiseksi opintojaksoksi 2 opintopisteen ruotsin kielen opintojakson. Soveltuvat opintojaksot on kuvattu alla.

Kielikeskus järjestää myös ruotsin kielen valmentavia opintojaksoja joko verkko-opetuksena tai lähiopetuksena.

Kohdassa "Ruotsin kielen muut opintojaksot" on kuvattu mm. avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat ruotsin kielen opintojaksot. Avoimen yliopiston opetustarjonta löytyy opetusohjelmasta omana kohtanaan.

Ks. kuva ruotsin kielipolusta: http://www.uta.fi/kielikeskus/opetus/ruotsi/polkukaavio.html

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki
Kielikeskus