Espanjan kieli, 0–26 op

Osaamistavoitteet

Opintopolun kaikille kursseille yhteisiä tavoitteita ovat:

Opiskelija asennoituu myönteisesti itseensä kielenoppijana ja tietää, millä tavoin hän voi edelleen kehittää osaamistaan.

Opiskelija osaa perehdyttää muita espanjan kieleen ja espanjalaiseen kulttuuriin sen mukaan, kuin on itse päässyt niihin sisälle.

Opiskelija osaa toimia espanjan kielellä eli hän hallitsee erilaisissa viestintätilanteissa tarvittavia keinoja.

Sisältö

Ks. kuva espanjan kielipolusta: http://www.uta.fi/kielikeskus/opetus/espanja/kielipolku.html

avaa kaikki
Kielikeskus