Suomi vieraana kielenä

Sisältö

Kansainvälinen opiskelija voi suorittaa kielikeskuksessa 28 opintopisteen laajuiseen Suomi vieraana kielenä -opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja sekä joitakin muita suomen kielen kursseja. Opiskelijan tulee sopia erikseen omassa yksikössään suomi vieraana kielenä -opintojen sisällyttämisestä tutkintoonsa.

Ks. kuva suomen kielen opintopolusta: http://www.uta.fi/kielikeskus/opetus/suomi_vieraana.html

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus