x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Moniammatillinen johtaminen, 20–40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteita ja toimintakäytäntöjä johtamisen näkökulmasta sekä soveltaa moniammatillisten tiimien toiminnan perusteita ja käytäntöjä toimiessaan lähijohtajana omalla ammattialallaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Moniammatillinen johtaminen

Suoritetetaan vähintään opintojakso SOS05.1 (10 op) ja valinnaisia opintojaksoja 5 +5 opintopistettä, yhteensä 20 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa allolevista (vähintään 10 op).
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta