Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 0–20 op

Sisältö

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina koostuvat seuraavista opintojaksoista:

SOSM6 Sosiaalitieteiden teoriat III
- opiskelija suorittaa kaksi opintojaksoa tästä kokonaisuudesta

YKYT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnot
- opiskelija suorittaa kaksi teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan. Sopimuksen mukaan toinen näistä voi korvautua kohdan SOSM5 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät -kohdan opintojaksolla (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta