x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalitieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina, 25 ECTS

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) valinnaisina opintoina koostuvat seuraavista opintojaksoista:

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (5 op)
SOS4 Sosiaalitieteiden alat - kohdasta 3-4 alakohtaista opintojaksoa (15-20 op)
YKYT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso, jos kohdasta SOS4 on suoritettu kolme opintojaksoa (0-5 op)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Social Sciences
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina

Sosiaalitieteiden alat I valinnaisina opintoina 15–20 op
Sosiaalitieteitä valinnaisina opintoina opiskelevat suorittavat 3-4 opintojaksoa. Jos valitaan tästä kohdasta 3 opintojaksoa, suoritetaan lisäksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso (5 op).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
Faculty of Social Sciences