Opinto-oppaat 2018–2019
Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina, 0–35 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta