x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian aineopinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa psykologian eri osa-alueiden tietoa käytäntöön. Lisäksi opiskelija osaa käyttää keskeisiä psykologian tutkimusmenetelmiä sekä ammatilliseen arviointiin ja asiakkaan kohtaamiseen liittyviä menetelmiä.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat psykologian eri osa-alueiden opinnoista sekä tutkimuksellisesti ja ammatillisesti suuntautuneista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta