x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ruumiillisuus ja sukupuoli, avoin yliopisto-opetus, 5–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruumiillisuutta, seksuaalisuutta ja sukupuolta käsittelevän tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat. Opiskelija tuntee aihepiiristä tehtävää ajankohtaista tutkimusta. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään, kuinka ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli muodostuvat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Hän tunnistaa erilaisia tapoja esittää ja uusintaa sukupuolten ja seksuaalisuuksien välisiä eroja ja eriarvoisuuksia globaalissa maailmassa. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia perustella sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin keskusteluihin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä merkityksestä. Teema koostuu opintojaksoista, joita opiskelija voi käyttää aine- ja maisteriopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Osassa jaksoista kurssille osallistuminen on ainoa suoritusvaihtoehto. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta