x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikka ja hallinta, avoin yliopisto-opetus, 5–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja analysoi globaaleja, kansallisia ja paikallisia yhteiskunnallisia prosesseja politiikan ja hallinnan käsittein. Hän hallitsee politiikan ja hallinnan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, ja osaa arvioida yhteiskunnallisia käytäntöjä näistä näkökulmista. Opiskelija käsittelee eettisesti kestävällä tavalla hallinnan ja politiikan kysymyksiä.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksotsoveltuvat aineopintoihin ja maisteriopintoihin. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Osassa jaksoista kurssille osallistuminen on ainoa suoritusvaihtoehto. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikka ja hallinta, avoin yliopisto-opetus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta