x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työelämän tutkimus, avoin yliopisto-opetus, 5–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työhön ja työhyvinvointiin liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita.
Hän osaa vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää tutkimusta ja työelämän käytäntöjä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia. Opiskelija tutustuu erilaisiin työelämän tutkimuksen aineistoihin, lähestymistapoihin, käsitteisiin ja teorioihin ja hankkii valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joista suoritetaan vähintään kaksi.
Kursseista osa on aineopintojen ja osa syventävien opintojen tasoisia kursseja. Osa kursseista sopii molemmille tutkintotasoille. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Osa opintojaksoista voi olla samalla opiskelijan opintosuuntaan tai johonkin muuhun teemakokonaisuuteen tai erikoistumisopintoihin kuuluvia opintoja. Opintojaksot kuuluvat myös Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Työelämän tutkimus, avoin yliopisto-opetus

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe, 5–15 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta