x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tiede ja teknologia, avoin yliopisto-opetus, 5–25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedettä, tietoa ja teknologiaa käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat sekä osaa esittää mielekkäitä tutkimuskysymyksiä niihin tukeutuen. Opiskelija tuntee näillä tutkimusaloilla tehtävää ajankohtaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää tieteen ja teknologioiden keskeisen roolin modernissa yhteiskunnassa ja niiden kytkeytymisen osaksi rakentuvaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija oppii ymmärtämään miten asiantuntijatieto, tieteellinen tieto ja teknologiat rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia ymmärtää tieteellisen tiedon ja teknologisten järjestelmien mahdollisuuksia ja rajoja: niihin kytkeytyviä eettisiä, sosiaalisia, poliittisia ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Kokonaisuus muodostuu kuudesta opintojaksosta, ja siinä on osia aine- ja maisteriopintoihin. Opiskelijoille on tarjolla joka toinen vuosi pidettävä luentosarja, vähintään kerran lukuvuodessa järjestettäviä aineopintojen luentoseminaareja, sekä jatkuvasti 3 kirjallisuuskuulustelua ja maisteriopintojen tutkimusseminaari. (Teemakokonaisuus integroi YKY:ssä annettavaa alan opetusta. Kokonaisuus palvelee opetusyhteistyötä Johtamiskorkeakoulun, Informaatiotieteiden yksikön, Viestinnän, median ja teatterin yksikön sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Osassa jaksoista kurssille osallistuminen on ainoa suoritusvaihtoehto. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta