x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuoret ja nuorisotyö, avoin yliopisto-opetus, 5–40 op

Osaamistavoitteet

Teemaopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti nuoruuteen liittyvää teoriaa ja tutkimusta ennen ja nyt. Lisäksi opiskelija on perehtynyt siihen, mitä nuorisotyön asiantuntijuuteen sisältyy sekä miten teoreettista, tutkimuksellista ja monitieteellistä tietoa on käytetty nuorisotyön kysymysten selvittämisessä.

Sisältö

Teemaopintojen opintojaksot sopivat sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Muiden tutkinto-ohjelmien ja yksikköjen opiskelijat voivat koota sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvistä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnoista (ks. opintojaksot ?Sosiaalitieteiden alat I ja II-?kokonaisuuksista) sekä näistä ?Nuoret ja nuorisotyö?-teemaopinnoista mieleisensä valinnaisen nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintojen kokonaisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Osassa jaksoista kurssille osallistuminen on ainoa suoritusvaihtoehto. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Nuoret ja nuorisotyö, avoin yliopisto-opetus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta