x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, avoin yliopisto-opetus, 5–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus tarjoaa välineitä tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti globaalia muuttoliikettä, sen ehtoja, rakenteita ja seurauksia niin sosiaalisesti, poliittisesti kuin kulttuurisestikin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikkuvuuden globaaleja rakenteita, sosiaalisen elämän muotoutumista yli kansallisvaltioiden rajojen sekä muuttoliikkeen mukanaan tuomia muutossuuntia suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija hahmottaa talouden ja politiikan globalisoitumisen sekä ihmisten ja kulttuurituotteiden liikkuvuuden tuloksena syntyviä uudenlaisia sosiaalialisia ja kulttuurisia kenttiä ja ilmiöitä. Samalla opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti paikallisen ja globaalin välistä suhdetta, sekä kansallisvaltioiden muuttuvaa merkitystä globaalin liikkuvuuden maailmassa. Opintokokonaisuus tarjoaa analyyttisia välineitä tarkastella etnisyyttä, kulttuuria, monikulttuurisuutta ja rodullistavia prosesseja sekä näiden kytköksiä globaaliin muuttoliikkeeseen.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään niin ylirajaisten ilmiöiden käsitteellistämiseen kuin aihetta koskevaan empiiriseen tutkimukseenkin. Opintojaksoissa perehdytään globaalin liikkuvuuden sosiaalisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin merkityksiin sosiologian, sosiaaliantropologian ja rauhan- ja konfliktin tutkimuksen näkökulmista. Aihetta käsitellään sekä teoreettisesti että empiiristen esimerkkien valossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Osassa jaksoista kurssille osallistuminen on ainoa suoritusvaihtoehto. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja on mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Muuttoliike ja monikulttuurisuus, avoin yliopisto-opetus

YKT06.2 Monikulttuurisuus, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta