x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYT Yhteiskuntafilosofia, politiikan teoria ja feministinen teoria, avoin yliopisto-opetus, 0–20 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin yhteiskuntafilosofian, politiikan teorian sekä feminismin peruskysymyksiä sekä nykysuuntauksia. Hän tuntee ja osaa kuvata nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti, poliittisesti ja sukupuolentutkimuksen näkökulmasta

Sisältö

Koostuu yhteiskuntafilosofian, politiikan teorian ja feminismin teorian opintojaksoista.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Yhteystiedot (POLVOA51 -jakso): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/jkk.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Yhteiskuntafilosofia, politiikan teoria ja feministinen teoria, avoin yliopisto-opetus

Suoritettava 0–20 opintopistettä
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta