x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntateoria, avoin yliopisto-opetus, 5–45 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalitieteiden teoreettisiin perusteisiin, yhteiskuntateorian klassikoihin ja nykyvirtauksiin sekä oppihistoriallisiin jatkumoihin. Teemakokonaisuudessa opiskelija voi perehtyä sekä oman opintosuuntansa klassikoiden ajatteluun että laajemminkin sosiaalitieteiden klassikoihin sekä politiikan teoriaan ja yhteiskuntafilosofiaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on käsitys yhteiskuntateoreettisista kysymyksenasetteluista sekä joistakin yhteiskuntateorian klassikoista ja heidän käsitteellisen ajattelunsa ydinkohdista. Opiskelija osaa suhteuttaa omia tutkimuskysymyksiään ja nykypäivän tutkimusta joihinkin tutkimusalansa klassikoiden ajatteluun.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään yhteiskuntateoreettisiin kysymyksenasetteluihin, sosiaalitieteiden oppihistoriallisiin jatkumoihin, ja klassikoiden ajatteluun sekä filosofisiin perusteisiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Teemakokonaisuus on suunniteltu pääsääntöisesti maisteriopintojen osaksi, mutta opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös osana aineopintojen valinnaisia opintoja sekä jatko-opintoja. Teemakokonaisuutta koordinoi filosofia, eri osioista vastaavat eri oppiaineet.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Yhteystiedot (POLVOA51 ja POLVOA52 -jaksot): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/jkk.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yhteiskuntateoria, avoin yliopisto-opetus

YKYT Sosiaalitieteiden klassikot, avoin yliopisto-opetus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta