Opinto-oppaat 2018–2019
Psykologia valinnaisina opintoina, 0–60 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Psykologia valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien ja avoimen yliopiston opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta