Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–40 op

Osaamistavoitteet

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitettu vapaasti valittava aineopintokokonaisuus sosiaalityöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta