Sosiaalityö valinnaisina opintoina, 5–105 op

Osaamistavoitteet

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa sosiaalityön perus-, aine- ja syventäviä opintoja valinnaisina opintoina.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Sosiaalityö valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta