x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, avoin yliopisto-opetus, 5–15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee, ymmärtää ja tunnistaa laajasti yksilön ja sosiaalisen yhteisön hyvinvoinnin taustalla vaikuttavia monitasoisia välitys- ja vaikutusmekanismeja. Opiskelija oppii ymmärtämään ja jäsentämään hyvinvoinnin rakentumisen ehtoja ja edellytyksiä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallis-sosiaalisissa konteksteissa. Opiskelija tuntee hyvinvointia vaurioittavia tekijöitä, tunnistaa pahoinvoinnin ilmenemismuotoja sekä osaa jäsentää/analysoida hyvinvoinnin vaalimiseen liittyviä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita ja käytäntöjä.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu neljästä hyvinvointia monitasoisesti käsittelevästä opintojaksosta. Opetusmuotoja ovat luennot, luentoseminaarit, kirjallisuustentit ja lukupiirit, joita yhteistyössä toteuttavat eri tieteenalat kuten psykologia, filosofia, musiikintutkimus ja sosiaalipsykologia. Opetuksen muodot ja tarjonta vaihtelevat lukuvuosittain. Opetus voi olla myös englanninkielistä ja kirjallisuustentit on mahdollista suorittaa valitsemalla englanninkieliset tenttikirjat. Luentokurssit on rakennettu ongelmalähtöisesti: kunkin oppi-aineen luennoitsija vastaa teemaa koskeviin ydinkysymyksiin tieteenalansa näkökulmasta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti mm. pitämällä strukturoitua oppimispäiväkirjaa, osallistumalla lukupiireihin ja tuottamalla aineistoa opiskelijaryhmän käyttöön.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoimina yliopisto-opintoina voi tästä teemaopintokokonaisuudesta suorittaa kolme opintojaksoa. Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto (poikkeus TERKANP3) on kirjallisuussuoritus esseetehtävällä jolloin opinnot voi suorittaa mistä päin maailmaa tahansa (edellytyksena suoritettavan kirjallisuuden saaminen). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka (poikkeus TERKANP3).

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona lukuvuodesta riippuen myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Opetus järjestetään Tampereella. Joissakin tapauksissa kursseja voi olla mahdollista tehdä myös etänä.

TERKANP3 -jaksossa osallistuminen opetukseen on pakollinen suoritusmuoto, jaksoa ei voi tehdä pelkästään kirjallisuudella.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Yhteystiedot TERKANP3 -jakson osalta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/hes.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, avoin yliopisto-opetus

FILA10 Mielenfilosofia, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta