x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointipalvelut, avoin yliopisto-opetus, 5–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointivaltion palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmiä, niiden muutoshaasteita ja järjestämistä julkisen vallan ja yritysten toimin Suomessa ja Euroopassa, joiden demografiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttavat kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin edellytyksiin. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisten järjestelmien perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Hän tuntee aihetta koskevaa sosiaalitieteellistä tutkimusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmien arviointiin ja kehittämiseen.

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta, jotka sopivat sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin. Opiskelija voi valita jaksot vapaasti. Opintojaksot kuuluvat myös Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmaan. Hyvinvointipalvelujen muutos- ja murrosvaiheet, palvelujen järjestäjät, järjestämistavat, yksityinen ja julkinen sektori hyvinvointipalveluissa sekä arviointi- ja toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus opintojaksosta riippuen joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita. Opetus järjestetään Tampereella tai Porissa. Joissakin tapauksissa kursseja on mahdollista tehdä myös etänä.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta