Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, avoin yliopisto-opetus, 5–400 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä temaattista osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu ?tutkielman laatimista.

Sisältö

Teemaopintoja voi suorittaa 15?40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi opiskella teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemakokonaisuudesta saa opintosuoritusmerkinnän 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen avoin yliopisto-opetus:

Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei pääsääntöisesti ole (mahdolliset poikkeukset ilmoitettu jaksojen opinto-opassivulla). Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä. Opintoja on käytetty myös yliopistotutkintoihin sivuaineiksi / valinnaisiksi opinnoiksi, varmista opintojen sopivuus oman tutkintosi ohjaajilta/neuvonnasta.

Jokainen opintojakso on omana avoimien yliopisto-opintojen hakukohteena. Opinto-oikeus sisältää pääsääntöisesti oikeuden suorittaa kyseinen teemaopintojakso kirjallisuudella (opintojaksosta riippuen sähköinen tentti tai essee). Kirjallisuussuorituksen opinto-oikeus kestää 31.12.2019 saakka. Kirjallisuudella suorittavien opiskelijoiden määrää ei ole rajoitettu.

Teemaopintojaksoilla voi suorittaa myös joissakin tapauksissa tutkinto-ohjelman aineopintojaksoja esim. sosiaalitieteiden/yhteiskuntatutkimuksen avoimista yliopisto-opinnoista.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Teemaopintokokonaisuuden nimi on linkki sivulle jossa on tarkempia tietoja kyseisen teemaopintokokonaisuuden opiskelumahdollisuuksista.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, avoin yliopisto-opetus

Jokainen jakso omana hakukohteena
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta