x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ammatillinen vuorovaikutus, avoin yliopisto-opetus, 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vuorovaikutusta ja kielenkäyttöä teoretisoivia tutkimusperinteitä. Hän osaa havainnoida ja analysoida kasvokkaista vuorovaikutusta sekä toiminnan kielellistä rakentumista ja merkityksellistymistä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisiin institutionaalisen/ammatillisen vuorovaikutuksen konteksteihin.

Sisältö

Teemakokonaisuus käsittelee tutkimusperustaisesti mm. sosiaalipsykologiassa, psykologiassa, logopediassa ja sosiaalityössä keskeisiä vuorovaikutustutkimuksen aihealueita ja tarjoaa metodologisia työvälineitä näiden aiheiden ymmärtämistä ja tutkimista varten. Teemakokonaisuuden kursseilla opitut sisällöt ovat sovellettavissa erilaisiin ammatillisen vuorovaikutuksen konteksteihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoimina yliopisto-opintoina voi tästä teemaopintokokonaisuudesta suorittaa kaksi yksittäistä opintojaksoa. Opintojaksot eivät riitä kokonaismerkinnän (min. 15 opintopistettä) saamiseen teemakokonaisuudesta. Jaksojen pääasiallinen suoritusmuoto on kirjallisuussuoritus joko sähköisenä kirjatenttinä (voi tehdä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseellä (suoritus mahdollista tehdä mistä päin tahansa). Opinto-oikeusaikaa saa 31.7.2018 saakka.

Opintojaksoista voidaan järjestää kirjallisuussuorituksen vaihtoehtona myös kursseja/luentosarjoja/seminaareja (jakson opinto-opassivulla kohta "Opintojakso opetusohjelmassa") joista osaan voidaan mahdollisesti ottaa myös avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoita.

Opintojakson nimi on linkki jakson tarkempiin tietoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ammatillinen vuorovaikutus, avoin yliopisto-opetus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta