x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaaliantropologian syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Sosiaaliantropologian opintosuunnasta valmistuva yhteiskuntatieteiden maisteri kykenee tarkastelemaan analyyttisesti kulttuurien kirjoa ja globaalin liikkuvuuden sosiaalisia ja kulttuurisia seurauksia. Hän tuntee transnationaalin antropologian tutkimuskenttää sekä sosiaaliantropologisia teoriasuuntauksia ja oppihistoriaa. Lisäksi hän tuntee etnografisen tiedon tuottamisen prosessin ja kykenee soveltamaan sitä omassa tutkimustyössään. Hän kykenee tuottamaan ja raportoimaan empiirisin tutkimusmenetelmin hankittua tietoa ja sitomaan sitä teoreettiseen ja käsitteelliseen ajatteluun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaaliantropologian syventävät opinnot

Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta