Väitöskirjatyö, 180 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Väitöskirjatyö

Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/historia.html
DPHISO TOHTORIN VÄITÖSKIRJA, 180 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta