x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus, 30–40 op

Osaamistavoitteet

Oman tieteenalan (historian) opinnot koostuvat usean lukukauden tohtoriseminaarista ja valinnaisista opinnoista, jotka tukevat väitöskirjan tekoa.

Seminaarityöskentely (15 op) tapahtuu oppiaineen yhteisessä jatkokoulutusseminaarissa ja oman tutkimusaiheen mukaan valittavassa teemaseminaarissa.

Kaikille tohtoriopiskelijoille yhteinen seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Näissä seminaareissa jokainen tohtoriopiskelija esittelee tutkimustyötään kolme kertaa seuraavasti: 1) tutkimussuunnitelma; 2) metodiesitelmä; 3) väitöskirjan esittely käsikirjoituksen valmistuttua.

Teemaseminaarit (tutkimusryhmät), joissa opiskelijat esittelevät tutkimustyötään, kokoontuvat säännöllisesti lukukausien aikana. Opiskelijoiden tulee osallistua yhteisiin seminaareihin ja teemaseminaareihin säännöllisesti kolmen vuoden ajan.

Muut opinnot (vähintään 15 op) jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin (a–d) ja vaadittavat opintopisteet on koottava vähintään kolmesta osiosta (5 op). Opintosuorituksista sovitaan ohjaajan kanssa.

a) Osallistuminen oman oppiaineen opetustyöhön (5 op)

b) Osallistuminen tieteenalan kansainväliseen jatkokoulutukseen (1–2 jatkokoulutuskurssia = 5 op)

c) Tieteellinen julkaisutoiminta (1 tieteellinen referee-julkaisu = 5 op)

d) Esitelmät tieteellisissä kokouksissa ( 2 tieteellistä esitelmää = 5op)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta