x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA5 Aineopintojen erikoiskurssit, 15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija on kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan valikoidusti hankkinut erityistä tietämystä antiikin ja sen pitkäaikaisen tradition tutkimisen keskeisiksi katsottavilta alueilta. Näihin kuuluvat vanhan kreikan alkeis- sekä jatkokurssi.

Sisältö

Erikoiskursseja voi suorittaa joko kirjatentteinä tai laatimalla riittävät ehdot täyttäviä esseitä (erikseen sovittavan kirjallisen aineiston pohjalta). Kirjatenteistä tulee sopia aina erikseen; eri kurssien kohdalla luetellut kirjat ovat lähinnä esimerkkejä.

Vaihtoehtoisia kursseja ovat
a) Antiikin filosofia ja aatemaailma 5 op
b) Kreikan kieli ja kulttuuri 5-15 op
c) Klassinen retoriikka 5 op
d) Antiikin kulttuurivaikutus 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
avaa kaikki

Aineopintojen erikoiskurssit

LATAA5B Kreikan kieli ja kulttuuri, 5–15 op
LATAA5C Klassinen retoriikka, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta