x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Museologian opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle perusvalmiudet työskennellä sekä museoissa että muissa kulttuuriperintöalan tehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää museologian teoreettisia näkökulmia työelämässä ja hallitsee museoalan keskeiset menetelmät myös käytännössä.

Sisältö

Opinnot koostuvat lähiopetusta, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja museokäyntejä sisältävistä opintojaksoista sekä pakollisesta harjoittelusta. Opintojaksojen aikana tarkastellaan eri näkökulmista museoinstituution teoriaa ja käytäntöjä. Opiskelijoille annettavat tehtävät mahdollistavat perehtymisen omakohtaisesti kiinnostaviin kulttuuriperinnön ja museokokoelmien tallentamisen, säilyttämisen, tutkimisen ja esittämisen teemoihin. Yhdessä käytännön työkokemuksen kanssa museologian opinnot auttavat kasvamaan museoalan ammattilaiseksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Museologiaan otetaan sekä vasta-aloittaneita että pidemmälle ehtineitä historianopiskelijoita tai muita opiskelijoita, joilla on vahva kiinnostus ja motivaatio alan tehtäviin. Historianopiskelijoille lasketaan eduksi, jos aineopinnot on jo aloitettu. Jos pääaine ei ole historia, valittavalla tulee olla aineopintoja ainakin yhdellä seuraavalla alalla tai perusopintoja kahdella seuraavalla alalla tai niitä vastaavilla aloilla: antropologia, arkeologia, klassillinen arkeologia, etnologia, etnomusikologia, folkloristiikka, kansatiede, kulttuurihistoria, historia, perinteentutkimus tai taidehistoria. Työkokemus ei ole pääsyvaatimuksena, mutta voi olla eduksi. Naisia ja miehiä valitaan mahdollisimman tasapuolisesti.

avaa kaikki

Museologian opintokokonaisuus

MUSEP1 Johdanto, 5 op
MUSEP5 Harjoittelu, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta