x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus, 30–40 op

Osaamistavoitteet

Oman tieteenalan (filosofian) opinnot koostuvat usean lukukauden tohtoriseminaarista ja valinnaisista opinnoista, jotka tukevat väitöskirjan tekoa.

Seminaarityöskentely (15 op) tapahtuu oman tohtoriohjelman seminaarissa sekä filosofian tutkijaseminaarissa, jossa esitelmöivät oman yksikön tutkijat ja vierailijat. Suoritukseen kuuluu oman työn esittely, toisten osallistujien töiden kommentointi ja aktiivinen osallistuminen seminaareissa käytävään keskusteluun. Tohtoriopintojen alkuvaiheessa esitellään väitöskirjatyön suunnitelma ja laaditaan tutkimusaiheesta seminaariesitelmä. Keskivaiheessa laaditaan toinen seminaarityö. Opintojen loppuvaiheen seminaarissa esitellään väitöskirjatyön keskeiset kohdat.

Muut opinnot (vähintään 15 op) koostuvat valinnaisista filosofian tai muiden tieteenalojen opinnoista.

Filosofian opinnot valitaan tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista muulta kuin väitöskirjatyön alalta. Muiden tieteenalojen opinnot valitaan toisten tutkinto-ohjelmien opinnoista.

Muiden opintojen kokonaisuus tukee ja laajentaa väitöstutkimuksessa saavutettavaa osaamista. Opinnot voivat sisältää osallistumista filosofian valtakunnalliseen tai kansainväliseen jatkokoulutukseen, kirjallisia tenttejä, esseesuorituksia, kongressiesitelmiä, julkaisutoimintaa ja osallistumista opetustehtäviin. Kokonaisuudesta ja siihen sisältyvien opintojen suoritustavoista sovitaan ohjaajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta