x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kokonaisuuden opiskelija hallitsee aktiivisesti latinan peruskieliopin. Hän osaa itse tuottaa kielellisesti, sisällöllisesti ja tyylillisesti moitteetonta latinankielistä tekstiä. Hän on myös tunnollisesti ja monipuolisesti perehtynyt latinankieliseen kirjallisuuteen ja tieteellisen tutkimustoiminnan perusteisiin. Hän hallitsee erityyppisten tekstien tulkinnassa (lat. interpretatio, kr. hermeneia) tarvittavat metodit ja käyttää niitä itsekin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kielen ja antiikin tradition opintokokonaisuus (Latinan kieli ja antiikin traditio)
avaa kaikki

Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot

LATAA3 Roomalainen runous, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta