x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA3 Historian erityisala ja praktikum, 0–10 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen tiedollisen, metodisen ja teoreettisen pohjan, että hän kykenee aiempaa vaativampaan tutkimustyöhön.

Sisältö

Opinnoissa keskitytään erittelemään jotain keskeistä historian erityisalaa luennoilla ja luentojen antiin sekä kirjallisuuteen pohjautuvalla praktikum-kurssilla. Opinnot jakaantuvat kahteen osaan: erityisalaa käsittelevään luentokurssiin ja praktikumiin, jotka suoritetaan samasta teemasta.

Lisätiedot

Kokonaisuus on pakollinen kaikille historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat eivät suorita kokonaisuutta. Kohtaan HISA3A järjestettävää opetusta voidaan käyttää korvaamaan opintojaksoa HISA2. Praktikum-kurssit ovat avoimia vain historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Historian erityisala ja praktikum

HISA3B Praktikum, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta