x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden teoria III, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenalansa keskeiset teoreettiset ja käsitteelliset jäsennykset sekä osaa soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö

Opiskelija valitsee ensisijaisesti oman opintosuuntansa teoriaopintojakson. Lisäksi hän voi suorittaa muiden opintosuuntien teoriajaksoja ja sijoittaa ne valinnaisiin opintoihin. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden teoria III

Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta