x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiologialle ominaisen ajattelutavan ja tuntee sen keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja. Hän osaa lukea sosiologista tutkimuskirjallisuutta, tunnistaa erilaisten yhteiskuntien, instituutioiden ja organisaatioiden rakentumisen sosiologisena ongelmana. Hän osaa soveltaa tieteenalan lähestymistapaa valitsemissaan temaattisissa aiheissa.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu opintojaksoista Sosiologinen ajattelu I (SOS6.3.1) ja Valta, toiminta ja rakenteet(SOS 6.3.2) sekä kahdesta valinnaisesta opintojaksosta, jotka valitaan kohdasta Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiologia

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta