x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalitieteiden alat I, 10 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää valitsemiensa oppialojen ajattelua, käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Social Sciences
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden alat I

Suoritettava 2 allaolevaa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
Faculty of Social Sciences