Opinto-oppaat 2018–2019
Sosiaalitieteiden alat I, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää valitsemiensa oppialojen ajattelua, käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden alat I

Suoritettava 2 allaolevaa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta