x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ruumiillisuus ja sukupuoli, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruumiillisuutta, seksuaalisuutta ja sukupuolta käsittelevän tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat. Opiskelija tuntee aihepiiristä tehtävää ajankohtaista tutkimusta. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään, kuinka ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli muodostuvat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Hän tunnistaa erilaisia tapoja esittää ja uusintaa sukupuolten ja seksuaalisuuksien välisiä eroja ja eriarvoisuuksia globaalissa maailmassa. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia perustella sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin keskusteluihin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä merkityksestä. Teema koostuu opintojaksoista, joita opiskelija voi käyttää aine- ja maisteriopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta